Gourmia GK320 Travel Foldable Electric

Gourmia GK320 Travel Foldable Electric

  • Product Code: kettle-28330-xlb191
  • Availability: In Stock
  • £82
  • £33

  - OR -  
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Travel Foldable Electric Kettle
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia Travel
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric
Gourmia GK320 Travel Foldable Electric