Gourmia GK360 Travel Foldable Electric

Gourmia GK360 Travel Foldable Electric

  • Product Code: kettle-34731-xvz881
  • Availability: In Stock
  • £88
  • £34

  - OR -  
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
GK360 Travel Foldable Electric Kettle
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
Gourmia GK360 Travel Foldable Electric
GOURMIA FOLDABLE KETTLE Collapsible