KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black

KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black

  • Product Code: kettle-54366-naw452
  • Availability: In Stock
  • £88
  • £35

  - OR -  
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
KETTLE 1.25L 5KEK1222 | KitchenAid UK
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
KitchenAid Classic 5KEK1222BOB 1.25L
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
Buy KITCHENAID 5KEK1222BOB Traditional
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
Buy KITCHENAID 5KEK1222BOB Traditional
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
KETTLE 1.25L 5KEK1222 | KitchenAid UK
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
KITCHENAID 5KEK1222BOB Traditional
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
Buy KITCHENAID 5KEK1222BOB Traditional
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
Buy KITCHENAID 5KEK1222BOB Traditional
KitchenAid 5KEK1222BOB Kettle, Black
KitchenAid Classic 5KEK1222BOB 1.25L